Stichting CV in Nood is een onafhankelijke organisatie die sinds 2008 actief opkomt voor de belangen van beleggers in een Commanditaire Vennootschap, Maatschap en vastgoedobligatie, evenals bij collectieve schadeacties. CVinNood vertegenwoordigt de belangen van beleggers in deze fondsen en geeft zelf geen participaties e.d. uit. Hierdoor wordt de verstrengeling van belangen die bij aanbieders van fondsen kan optreden in principe vermeden.

 

CVinNood verenigt de belangen van de vennoten in geval van problemen bij het fonds of de beheerder en vertegenwoordigt de beleggers jegens de aanbieder, de beherend vennoot, banken en overige betrokkenen. Wij bemiddelen namens de beleggers tussen beheerder en belegger, maar kunnen ook de positie van beherend vennoot of het complete beheer van CV’s en andere fondsen overnemen. Daarbij kan CVinNood adviseren over reorganisatie en herstructurering van de financiering. Vervolgens is CVinNood ook in staat om de voorgestelde maatregelen zelf uit te voeren of te begeleiden.

 

CVinNood is onafhankelijk en beschikt over ruime ervaring en expertise bij claims, (interim) fonds management en toezicht namens de vennoten.