Het initiatief

 

Goed toezicht op CV beleggingen ontbreekt in Nederland. Stichting CV in Nood biedt alle CV, maatschap en obligatiebeleggers een platform om hun belangen effectief te laten behartigen.

 

Het initiatief voor CV in Nood is genomen door mr H.F. Lantsheer. Henri Lantsheer was gedurende twaalf jaar advocaat ondernemingsrecht bij Ekelmans Den Hollander te Amsterdam (het huidige Hogan Lovells), vanaf januari 1996 als lid van de maatschap. Hij heeft geadviseerd bij talloze overnames, fusies, management buy out’s en financieringen in diverse bedrijfstakken (telecom, vastgoed, productiebedrijven, technologie, financiële en andere dienstverlening, uitgeverijen etc.). Hij werkte in de Verenigde Staten bij Hopkins & Sutter te Chicago, waar hij onder meer te maken kreeg met vastgoed financiering en afwikkelen van slechtlopende ontwikkelingsprojecten. Lantsheer heeft na de specialisatie opleiding Insolad  in 1996 bij Ekelmans Den Hollander de afdeling insolventierecht geïntroduceerd. Hij is betrokken geweest bij herstructureringen en reorganisaties van vele bedrijven in uiteenlopende sectoren.

 

Vanaf 2000 is hij als zelfstandig adviseur werkzaam voor ondernemingen in de fase van verandering, zoals herstructurering, overname onderneming, herfinanciering en strategiewijziging. Vanuit de brede door hem opgebouwde ervaring  is hij CVinNood gestart.