Hier vindt u een greep uit de projecten waarbij CV in Nood namens de beleggers betrokken is.

 

CVinNood wordt door de beleggers in CV’s vooral ingeschakeld voor meer of minder ingrijpende herstructureringen en herfinancieringen. Behalve dat CVinNood in staat is hierover te adviseren, voert zij de reorganisaties ook zelf uit door het beheer van het fonds desgewenst over te nemen. Daarbij wordt het specifieke vastgoedbeheer uitgevoerd door partners met een onberispelijke reputatie. Daarnaast is CVinNood ook in staat namens de beleggers schadeprocedures te begeleiden. 

 

CVinNood treedt uitsluitend voor de beleggers op, waarbij transparantie en integriteit hoog in het vaandel staan.

Regge Vastgoed

Regge Vastgoed is een aanbieder van vastgoedparticipaties, opgezet door de heer J.S. Jacobs. CVinNood heeft op verzoek van de beleggers het beheer van een aantal fondsen overgenomen. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar www.regtvast.nl.

GroenInvest Nederland

CVinNood adviseert een groep van ruim 1365 beleggers die hebben geinvesteerd in de bomenprojecten van GroenInvest Nederland. Het gaat in totaal om ruim 6000 beleggers die samen meer dan EUR 70 miljoen hebben geinvesteerd. Van het idee van GroenInvest om in Nederland de hardhoutsoort Robinia Pseudoacacia te telen is niets terecht gekomen. Naar het zich laat aanzien is praktisch de gehele inleg verloren gegaan. De curator van GroenInvest heeft de directeur/eigenaar van het project voor de gehele inleg aansprakelijk gesteld.

 

CVinNood heeft de beleggers verenigd in Stichting Beleggers GIN, zie ook www.beleggersgin.nl. CVinNood begeleidt voor de beleggers de afwikkeling van het faillissement van GroenInvest. Daarnaast wordt een schadeprocedure voorbereid tegen de financier van een groot aantal beleggers.

Crecy Golfclub

Dit gaat om een ontwikkelingsproject ten oosten van Parijs, waarbij ruim 400 beleggers betrokken zijn. Het project kende enorme tegenslagen, met name door het uitblijven van de vergunningen, die voor de bouw van huizen vereist zijn.

 

De werkzaamheden van CVinNood bestonden, na het faillissement van de aanbieder, Euro American International in Den Haag, onder meer uit een omvangrijke reorganisatie van de groep van ruim 15 vennootschappen in Nederland, Frankrijk en Luxemburg en Gibraltar, waaruit het project was opgebouwd. Tevens heeft CVinNood het bestuur van het project overgenomen. De reorganisatie namens de beleggers omvatte onder meer de afscheiding in 2009 van de golfbanen en het bijbehorende clubhuis van het gebied waar de planontwikkeling zal plaatsvinden.  Verwacht wordt dat in 2014 met de bouw van de woningen gestart kan worden. Zie ook www.crecygolf.com.

Holland Office Fund CV

Holland Office Fund CV is de eigenaar van twee kantoorgebouwen te Deventer en Groningen. CVinNood beheert voor ongeveer 185 participanten met een totale inleg van EUR 7,5 mio het fonds. De verhuurbaarheid van de panden is zeer verschillend: in Deventer bestaat aanzienlijke leegstand, terwijl het kantoorgebouw in Groningen doorgaans geheel verhuurd is.

 

De bedoeling is het fonds op termijn van twee jaar af te wikkelen.

Schadeclaim Lengai

Dit betreft een gecompliceerde schadeclaim tegen Feedelines, NIBC en MeesPierson. De beleggers claimen schadevergoeding wegens misleiding in het prospectus bij het aangaan van de investering in Scheepvaartonderneming Lengai CV. De misleiding bestaat onder meer uit het verzwijgen van de slechte kredietwaardigheid van de partij, die het schip voor lange tijd gecharterd had. Toen die partij failleerde kon de CV niet meer aan haar verplichtingen voldoen en hadden de beleggers het nakijken. Het gerechtshof heeft de beleggers op dit punt in het gelijk gesteld. Thans wordt nog geprocedeerd om de hoogte van de schade vast te stellen.

Schadeclaim Timberfleet

CVinNood heeft onder de ruim 570 beleggers met een inleg van in totaal ruim EUR 5.0 mio in Timberfleet CV een ruime meerderheid geworven voor het voeren van een schadeprocedure tegen de aanbieder van het fonds, Wijnne & Barends te Delfzijl. Naar het oordeel van de beleggers zijn de vier schepen van het fonds door de beheerder voor een te lage prijs verkocht. CVinNood heeft het bestuur van CV Timberfleet onder controle van de beleggers weten te brengen. Door de CV en de aangesloten beleggers wordt thans met succes tegen Wijnne & Barends geprocedeerd om vergoeding van de schade te verkrijgen.

De Zuidmolen in Enschede

De Zuidmolen is een winkelcentrum uit de jaren ’80 in centrum Enschede. Het gebouw ligt aan de rand van het voetgangersgebied op een gunstige lokatie. Huurders zijn onder meer Piet Zoomers en de lokale modezaak Freek Nietsch. CVinNood beheert het fonds, waarin 185 beleggers deelnemen. De vooruitzichten van het fonds zijn zeer matig door hoge financiering van het fonds de in verhouding tot de waarde van het vastgoed.

 

Door de huidige retailmarkt en concurrentie van nieuw ontwikkelde winkelgebieden direct in de buurt van De Zuidmolen is de exploitatie moeizaam. Met diverse betrokken partijen, zoals de bibliotheek, de gemeente en de hogescholen, wordt onderzocht of de vestiging van het Kennishuis in De Zuidmolen tot de mogelijkheden behoort.

Bridgecreek Canada

CVinNood adviseert de obligatiehouders van Bridgecreek Mortgage Bonds I en II ten aanzien van het verloop van het door hen gefinancierde project in Blairmore, Canada. Het gaat om investeringen van ruim EUR 7.2 mio in een ontwikkelingsproject op enkele uren rijden van Calgary. De locatie ligt fraai aan de voet van de Rocky Mountanins, hoewel enigszins afgelegen. Door malversaties en door het faillissement van de initiatiefnemers van het project is de ontwikkeling geheel stil komen te liggen.

 

CVinNood heeft met de beleggers gezocht naar oplossingen. De beleggers hebben zich in het kader daarvan verenigt in Vereniging Investeerders Belangen Obligatiehouders Bridgecreek. Nadere gegevens via www.bridgecreek.nl.

Silverpoint te Hilversum

Dit complex met winkels, kantoren en een parkeergarage ligt op een zeer gunstige lokatie pal tegenover het station in Hilversum. Huurders zijn Hoogvliet, Wibra, Q-Park, MediaMonks, PsyQ en diverse andere.

 

CVinNood treedt op als fondsbeheerder voor de ruim 190 beleggers. Wij hebben in 2012 het complex geherfinancierd en bereiden een herontwikkeling voor. Het fonds zal naar verwachting uiterlijk 2015 worden afgewikkeld.