Meldpunt

Voor onze werkzaamheden zijn wij afhankelijk van de inbreng door de beleggers zelf. Wij stellen uw vragen en meldingen over specifieke fondsen, aanbieders of misstanden dan ook zeer op prijs.

 

Het kan bijvoorbeeld gaan om een gebrekkige informatievoorziening, het uitblijven van rentebetalingen, onvoldoende onderbouwde reorganisatieplannen of een verzoek om bijstorting. Ook indien u twijfels heeft over het beheer van het vastgoed of
het schip waarin u deelneemt, kunt u ons benaderen.

 

U kunt ons vrijblijvend om advies vragen indien u niet tevreden bent over uw
belegging.  U kunt ons bellen op 035 543 1337 of een email sturen aan info@cvinnood.nl.

 

Het eerste contact met CVinNood is gratis. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of de inzet van CVinNood nuttig kan zijn voor u als belegger. Vervolgens bepalen wij
in overleg met u de richting van de aanpak. Dit kan betekenen dat wij de vennoten organiseren en gezamenlijk vertegenwoordigen, onder de noemer samen sta je sterk.

 

Indien een juridische procedure  gevoerd moet worden, dan zal een – van te voren over een te komen – bijdrage gevraagd worden om de kosten van advocaten en de verdere procesgang te dekken. Verdeeld over meerdere vennoten zijn de bedragen die hiermee gemoeid zijn meestal te overzien.

 

In het geval CVinNood in opdracht van de beleggers als beherend vennoot van een CV of maatschapsbestuurder wordt aangesteld, zal een – van tevoren vast te stellen –
beheervergoeding worden overeengekomen, eventueel aangevuld met een succesafhankelijke component.

 

Heeft u vragen? Bel ons!