26 september 2014 – Aangifte tegen MPC Capital

Het Financieele Dagblad meldde vandaag dat de Oostenrijkse consumentenvereniging VKI aangifte heeft gedaan wegens fraude bij diverse MPC Capital fondsen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zich bij 15 vastgoedfondsen vreemde transacties hebben voorgedaan. Het zou gaan om zogenaamde ABC-transacties waarbij ook het Nederlandse Hanzevast is betrokken. Hanzevast heeft zelf vele fondsen in de markt gezet. Of zich bij die fondsen vergelijkbare zaken voordoen zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Bij de fondsen van Regge Vastgoed is een dergelijke praktijk inmiddels vastgesteld. Daar werden de beleggers voor EUR 1,5 mio benadeeld door ABC-transacties.

20 mei 2014 – Rechtbank geeft CV in Nood gelijk in zaak rond publicatie van waarschuwing

De rechtbank Midden Nederland heeft op 14 mei 2014 CVinNood in het gelijk gesteld in een langlopend geschil met Duitse Investerings Maatschappij Holland (DIM) over een waarschuwing, die CVinNood in september 2011 op deze website had geplaatst. De waarschuwing bevatte onder meer de tekst ‘PAS OP: Duitse Investeringsmij Holland. De heer J.S. Jacobs, wel bekend van het debakel van de Regge Groepte Amersfoort, heeft een nieuw middel bedacht om de beleggers geld uit de zakken te kloppen.”

 

Het bericht werd in september 2011 op deze site geplaatst. Ons advies was destijds om verre te blijven van deze aanbieder van beleggingsfondsen. Inmiddels is komen vast te staan dat wij het gelijk geheel aan onze zijde hadden, hetgeen door de rechtbank nu bevestigd is. DIM is veroordeeld in de proceskosten.

25 januari 2014 – HVO, DIM, DPF, Weststaete Fraude

Hans J., zijn echtgenote Johanna B. en hun zoon Maikel J. zijn door de FIOD aangehouden en vastgezet. Dit meldt het Openbaar MinisterieMeer informatie vindt u op www.regtvast.nl.

 

Op 21 januari 2014 zijn drie verdachten in de leeftijd van 64, 54 en 30 jaar aangehouden en vastgezet wegens oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, beleggingsfraude en witwassen. In totaal zou 43 miljoen zijn verduisterd in wat genoemd wordt een piramide constructie. De rente op oude obligaties werd betaald met geld dat in nieuwe fondsen werd opgehaald. Ook zijn gelden voor privedoeleinden gebruikt. 

 

Uit de verstrekte gegevens is af te leiden dat het gaat om Hans J., zijn echtgenote Johanna B. en hun zoon Maikel J., initiatiefnemers van Regge Vastgoed, HVO, Duitse Investeringsmaatschappij Holland en Duits Participatiefonds (DPF). Ook de fondsen van Weststaete en Borghaege zijn bij het onderzoek betrokken. De AFM en DNB zijn al sinds 2010 bezig met onderzoek naar deze beleggingsfraude, hetgeen uiteindelijk tot deze arrestaties heeft geleid.

 

Wij doen op verzoek van de beleggers sinds 2011 onderzoek naar deze zaak en zijn als geen ander op de hoogte van de situatie. Inmiddels voeren wij actie bij alle fondsen met als doel de belangen van de beleggers zo goed mogelijk veilig te stellen. Op dit moment beheren wij zes fondsen van Regge Vastgoed met het doel deze op zo goed mogelijke manier af te wikkelen.

 

Wij verzoeken alle beleggers zich bij ons te melden via info@cvinnood.nl, omdat wij nog niet over de gegevens van alle deelnemers beschikken.

 

Het gaat om de volgende fondsen:

 

Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V.

Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V.

HVO III B.V.

HVO IV B.V.

Duitse Investering Maatschappij Holland B.V. (DIM Holland)

Duits Participatie Fonds B.V. (DPF B.V.)

DPF Vastgoed Flexfonds B.V.

DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 

Weststaete B.V.

Weststaete Hypo Fund B.V.

Weststaete Spread Fund B.V.

Weststaete Residential Fund B.V.

Weststaete Property Fund B.V.

Borghaege B.V.

 

6 december 2013 – Nieuwe bestuurders Stichting Hypothecaire Investeringen Duitsland

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 december 2013 op verzoek van een aantal beleggers de heer D.C. Trap als bestuurder van Stichting Hypothecaire Investeringen Duitsland (Stichting HID) ontslagen en twee nieuwe bestuurders benoemd. Stichting HID is onderdeel van de door de Regge Groep aangeboden obligatiefondsen HVO III en HVO IV. Stichting HID dient toezicht te houden op de investeringen van de beleggers, maar is daarin tekort geschoten. CV in Nood heeft de beleggers bij de procedure begeleid. 

De nieuwe bestuurders waren door de beleggers voorgesteld, nadat de AFM aan de Stichting een last onder dwangsom had opgelegd wegens onder meer het doen van onrechtmatige betalingen.

28 juni 2013 – Bouwfonds uit CV beheer

Bouwfonds REIM en CBRE Global Investors dragen het beheer van CV’s voor particulieren over aan Vastgoed Syndicering Nederland, zo melden het FD en beleggers vandaag. Het artikel in het FD van 28 juni 2013 vindt u als u op ‘lees meer’ klikt.

 

Het is zorgelijk dat deze grote fondsaanbieders op deze wijze hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de CV-beleggers aan derden overdragen. De beleggers zijn immers afgegaan op de reputatie van deze fondsaanbieders en de namen daar achter, te weten Bouwfonds (eigendom Rabobank) en ING (oorspronkelijke aanbieder CBRE fondsen). VSN is ongetwijfeld een betrouwbare partij, maar het punt is dat de beleggers toen zij instapten daar niet voor gekozen hebben. In het geval van de fondsen van Bouwfonds was zelfs een wijziging van de fondsvoorwaarden noodzakelijk om de overstap mogelijk te maken. De oorspronkelijke aanbieder lijken op deze manier hun verantwoordelijkheden jegens de beleggers te ontgaan.

25 juni 2013 – Dwangsom AFM voor Duitse Investerings Maatschappij

Duitse Investerings Maatschappij Holland heeft van de AFM op 11 april 2013 een last onder dwangsom opgelegd gekregen, zo werd op 24 juni 2013 door de AFM in een openbare uitspraak bekend gemaakt. Klik op ‘lees meer’ voor de tekst van de uitspraak van de AFM. Initiatiefnemer en bestuurder van DIM Holland is de heer J.S. Jacobs, wel bekend van eerdere debakels met de Regge en HVO fondsen. De heer Jacobs en zijn echtgenote zijn ook de initiatiefnemers van Duitse Participatie Fondsen (DPF Vastgoed).

 

De dwangsom bedraagt eur 4.000 per dag dat DIM Holland niet aan de last om informatie te verschaffen voldoet. DIM Holland heeft kort gezegd haar beleggers onvoldoende geinformeerd over het bij beleggers opgehaalde geld en over betalingen van eur 189.000 die DIM heeft gedaan aan personen en vennootschappen buiten het DIM Holland concern. Die betalingen zijn gedaan in strijd met het prospectus. Volgens het onderzoek van de AFM is bovendien gebleken, dat DIM Holding niet de toegezegde obligaties heeft afgenomen ter waarde van eur 170.000.

 

 

24 mei 2013 – Wijnne & Barends veroordeeld tot schadevergoeding

 

De rechtbank te Rotterdam heeft Wijnne & Barends’ Cargadoors- en Agentuurkantoren te Delfzijl veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de beleggers van Timberfleet CV van ruim 780.000 euro, inclusief wettelijke rente en proceskosten. Klik op ‘lees meer’ voor de tekst van het vonnis.

De schade is opgetreden door onregelmatigheden bij de vaststelling (taxatie) van de schepen op het moment dat deze door W&B verkocht werden. Bovendien had W&B op onjuiste wijze veel hogere commissies in rekening gebracht dan was afgesproken.

De uitspraak beschouwen wij als een groot succes voor de beleggers en volgt op een jarenlange procedure, die onder begeleiding van CV in Nood werd gevoerd. De toewijzing van de vordering is een belangrijke opsteker voor beleggers, die ontevreden zijn over de afwikkeling van hun CV.

Wij zijn bijzonder verheugd dat wij na een lange juridische strijd op de belangrijkste punten van de Rechtbank volledig gelijk hebben gekregen.

 

Claim Hans Wiegel bij Bouwstate

19 maart 2013 – Een goep beleggers van de Bouwstate fondsen gaat een claim indienen tegen Hans Wiegel, voormalig bestuurder van de Bouwstate stichtingen, zo meldt Quote vandaag. Dit is een natuurlijk vervolg op de halfbakken regeling met Jonald Bouwhuis die in 2009 onder leiding van Wiegel tot stand kwam. Bouwhuis had met zijn organisatie gelden opgenomen uit de fondsen, welke opnamen door Wiegel gesanctioneerd waren. Dat is volgens ons voor een fondsbeheerder een doodzonde. Het geld van beleggers behoort niet aan andere doeleinden besteed te worden dan het fonds zelf. Na de in 2009 getroffen regeling bleven zowel Wiegel als Bouwhuis betrokken bij de fondsen, terwijl toen schoon schip gemaakt had moeten worden. Bouwhuis komt zijn verplichtingen niet na, waardoor de obligatiehouders nu tekort komen.

SNS Reaal genationaliseerd

1 februari 2013 – De overheid heeft met gebruikmaking van de nieuwe Interventiewet de bank-verzekeraar SNS Reaal genationaliseerd, zo heeft Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een persconferentie vanochtend bevestigd. De onderhandelingen met CVC over een private redding van de bank zijn afgeketst. De hoofdoorzaak van de ondergang van de bank is de aankoop in 2008 van SNS Property Finance. De leningportefeuille van dit onderdeel van de bank is zeer slecht en kon niet op tijd afgewikkeld worden.

 

De aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders van de bank worden onteigend, hetgeen betekent dat zij hun geld kwijt zijn. Opvallend genoeg worden de gewone obligatiehouders, dat wil zeggen de partijen die in SNS geinvesteerd hebben en daarmee dus een risico namen, gespaard. Zo wordt opnieuw een bedrag van vele miljarden afgewenteld op de belastingbetaler, vooral om onrust op de markten te voorkomen.

 

Hanzevast CV’s failliet

1 februari 2013 – Holland 55 en 61 CV van Hanzevast zijn door de rechter failliet verklaard. De hypothecaire leningen, die Hatfield Philips van NIBC had overgenomen, konden niet worden terugbetaald . Hatfield Phillips vroeg daarop het faillissement aan van de Hanzevast-CV’s. Volgens PropertyNL zijn in totaal 1500 participanten hun inleg van €40 miljoen kwijt.

 

 

Regge beleggers benoemen nieuwe beheerder

20 december 2012 – Tijdens een vergadering van vennoten van vijf fondsen van het failliete Regge Vastgoed hebben de vennoten Stichting Regtvast met een grote meerderheid aangewezen als nieuwe beherend vennoot. De Stichting staat onder bestuur van Henri Lantsheer en kent een raad van advies samengesteld uit de beleggers.

 

Het gaat om de fondsen CV Abcoude, CV Amstelveen, CV Rivierenstate, CV Utrechtse Heuvelrug en CV Utrechtse Heuvelrug 2. Het beheer van Maatschap Soestdijk was door de beleggers al eerder uit handen van Regge Vastgoed gehaald. De fondsen hebben geinvesteerd in huurappartementen in Amsterdam en de omgeving van Utrecht.

 

Er volgt nu een periode van inventarisatie van de problemen waar de fondsen mee te maken hebben en opstellen van een reorganisatieplan.

Website Regge HVO

12 december 2012 – De beleggers van Regge Vastgoed hebben een briefje gekregen met het webadres van een site, waarop de heer Jacobs zogenaamd feitelijke informatie heeft geplaatst. Deze informatie is op vele punten onjuist en onvolledig. Wij zullen daar op deze plaats echter niet op in gaan.

 

Wij nodigen alle beleggers nogmaals van harte uit om op 19 december 2012 naar de vergadering te komen. Daar zullen wij tekst en uitleg geven en kunnen de beleggers vragen stellen.

Dwangsom AFM voor HVO III en IV definitief

16 november 2012 – De dwangsom van maximaal eur 80.000 die door de AFM aan HVO III en IV was opgelegd is definitief. De rechter heeft het bezwaar dat de heer Jacobs tegen het opleggen van de dwangsom had ingesteld, verworpen.

Hoewel door de actie voor de beleggers duidelijk is geworden op welke manier gelden aan de fondsen onttrokken zijn, betekent de boete ook een tegenvaller: de fondsen moeten de boetes betalen.

Andermaal komt het wanbeleid van de heer Jacobs vast te staan. Wij roepen de HVO beleggers op om zich bij ons te melden. Wij kunnen dan actie ondernemen namens de obligatiehouders.

Regge Vastgoed failliet

27 november 2012 – Regge Vastgoed B.V. is op 27 november 2012 door het Gerechtshof te Den Haag in staat van faillissement verklaard. Regge Vastgoed is de aanbieder en beheerder van een aantal vastgoedfondsen, waarin door beleggers in totaal meer dan 10 miljoen euro is geïnvesteerd. Het gaat onder meer om CV Abcoude, CV Amstelveen, CV Rivierenstate, CV Utrechtse Heuvelrug 1 en 2 en Maatschap Soestdijk. De fondsen hebben belegd in huurappartementen op diverse locaties in midden Nederland.

 

Regge Vastgoed ligt al langere tijd zwaar onder vuur van de beleggers, onder meer omdat zij geen verantwoording verstrekte over de huurinkomsten en de andere geldstromen. De fondsen hadden van Regge Vastgoed volgens de jaarrekening eind 2010 meer dan 3,2 miljoen euro tegoed. Sindsdien is geen betrouwbaar financieel verslag meer verstrekt. Wel duiken allerlei schuldeisers op, die niet zijn voldaan. Zo heeft Regge Vastgoed haar accountant en andere adviseurs niet betaald. Regge Vastgoed is wegens een groot negatief eigen vermogen ook niet in staat om die schulden te voldoen.

 

Door het faillissement komt het beheer van de fondsen per direct in gevaar. De fondsreglementen geven de beleggers echter de mogelijkheid om een nieuwe beheerder aan te stellen. Stichting CV in Nood zal de beleggers oproepen voor een gezamenlijke vergadering op 19 december 2012, waar een nieuwe beheerder zal worden voorgesteld. Hierdoor kan de continuïteit van het beheer gewaarborgd worden.